Názov Cena
ABC servisu
0,00 €
Expresná práca
30,00 €
Frézovanie
10,00 €
Koleso - centrovanie
10,00 €
Montáž
2,00 €
Montáž - drobná
1,00 €