Dve percentá z dane

Dve percentá z dane

V roku 2012 sme založili občianske združenie ISAKO šport , ktoré sa zameriava hlavne na podporu registrovaných cyklistov. Od roku 2014 sme každoročne opakovane registrovaným príjemcov 2% z dane, pozri TU.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2%(3%) z dane nájdete TU .

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

 • Názov: ISAKO šport
 • Adresa: Trieda KVP 1, 04023 Košice
 • IČO: 42248442
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Číslo účtu IBAN: SK4683300000002001110235 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Dôležité termíny:

 • 15.02.2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)
 • 31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
 • 30.04.2024 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Vďaka vami darovaným percentám z dane sme podporovali hlavne pretekárov, ktorí sa zúčastňovali cyklistických súťaží na slovenskej, ale aj európskej úrovni. O ich úspechoch vás priebežne informujeme v našom blogu.

Budeme veľmi radi, ak sa aj tohto roku rozhodnete podporiť naše združenie a venujete našim cyklistom svoje 2%.

Postup krokov na poukázanie 2%(3%) z dane:

 • zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň TU
 • fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie TU
 • právnické osoby 1,0% (2%) z dane TU
 • Viac TU

Ak fyzická resp. právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!